Безплатни прегледи за разширени вени в Бургас

Безплатни прегледи за разширени вени в Бургас
Безплатни прегледи за разширени вени в Бургас

Национална кампания за превенция за разширените вени стартира фондация „Докосни щастието“. Инициативата е подкрепена от Димитър Николов, кметът на община Бургас. Прегледите ще се извършат в Медицински Център „Д-р Маджуров“ на 05.10-06.10.19 г.

Превенцията е най-добрият начин да се погрижим за нашето здраве. Фондация „Докосни щастието“ заедно с  д-р Асен Тодоров доказва, че профилактиката е най-добрият начин да се погрижим за здравето. Ето защо, стартират национална кампания за превенция срещу разширените вени.

На 05.10 от 15:30 до 20:00 и на 06.10 от 08:00 до 20:00 в гр. Бургас, Медицински Център „Д-р Маджуров“ ще се извършат безплатни профилактични прегледи за пациенти със заболявания или оплаквания на вените.

Д-р Тодоров и неговият екип ще проверят с помощта на ултразвук състоянието на пациентите и ще дадат съответните препоръки напълно безплатно.

Много по-лесно е да се предпазим от варикозното разширение на вените, отколкото да го лекуваме. Промяната в хранителния режим, редовните спортни занимания, кремовете за разширени вени, носенето на специални компреси и други имат само временен характер. Затова хората с предразположеност към това заболяване или тези, които вече имат проблеми с вените, се нуждаят от съвсем друга профилактика – своевременното посещение при специалист и навреме започнатото лечение.

Това, което може да научите от интернет, телевизията и списанията не е достатъчно за адекватното оценяване на състоянието ви.

Варикозата не сe появява изведнъж на 30 или 40-годишна възраст. Ако човек има склонност към заболяването или ако вените са слаби, трябва да се вземат мерки на много по-ранна възраст. Всяка форма на варикозна болест трябва да се лекува, дори ако ефектът е 90% козметичен и само 10% лечебен.

Погрижете се за Вашето здраве и се запишете се за безплатен профилактичен преглед сега на телефоните на МЦ „Д-р Маджуров“ (056) 86 57 30; (056) 87 79 60.

Учители усвоиха умения как се ръководи изследователски проект

Проект „Насърчаване на иновационни процеси в българското образование – Европейска методика на ръководство на изследователски проект” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма „Европа“ 2019 от  фондация „Докосни щастието“, в партньорство с фондация „Ценности“

Фондация „Докосни щастието“ в партньорство с фондация „Ценности“ реализира инициативата „Насърчаване на иновационни процеси в българското образование – Европейска методика на ръководство на изследователски проект” с финансовата подкрепа на Столична община и Програма „Европа”. Сътрудничеството с фондация „Ценности“, чиито председател е бившата първа дама Антонина Стоянова е основано върху факта, че нейната организация повече от 20 години провежда Национален исторически конкурс за ученици, както и научно-консултативни семинари като част от европейската мрежа „EUSTORY”, чрез която организации в ЕС и извън него насърчават и стимулират младежи и техните научни ръководители да изследват историята на своята държава в различните й аспекти.

Целите на обучението, които се осъществиха чрез обучителения семинар бяха:

 • Методическа подготовка на преподаватели за научни ръководители на изследователски проект;
 • Прилагане на европейски политики и добри практики  при организиране на изследователски проекти;
 • Усвояване на компетенции за планиране, организиране и координиране на изследователски проект, както и формулировка на темата;
 • Придобиване на умения за работа с различни източници;
 • Оказване на методическа помощ при структуриране и оформяне на изследователски проект;
 • Насърчаване на младите хора чрез стимулиране на техните изследователски умения, които да кореспондират с тези на практикуваните в ЕС;
 • Насърчаване на учениците в писане на изследователски проекти;

            19 гимназиални преподаватели от столичните училища не само подобриха знанията и уменията си за ръководене на изследователски проекти в организираното от „Докосни щастието“ обучение, а и обмениха опит помежду си.

            Обучението бе възложено на ДИУУ към Софийски университет, защото:

 • ДИУУ притежава изключителен опит като обучаваща институция, както и съответния капацитет;
 • След обучението ДИУУ издава удостоверения на участниците в рамките на един кредит;
 • Кредитите са пряко свързани с квалификационните степени и кариерното израстване на учителите;
 • Квалификационните степени имат пряко отношение към месечното възнаграждение на учителите и са мотив за участие в такъв тип обучение.

Обучителният семинар, който се проведе на 19 и 20 април 2019 г., бе предназначен за учители, които проявяват интерес към насърчаване и подпомагане на изследователски прояви в областта на историята. Те бяха запознати със същността на проектната работа в училище. Представени бяха добри европейски и български практики по темата, както и използването на устната история в ученически проект и неговото структуриране и аргументиране.

По време на обучението бяха осъществени следните дейности:

 • Представяне на европейски тенденции в проектната педагогика;
 • Стъпки на изследователски проект;
 • Използване на изследователски методи в ученически проекти и специфика на научното ръководство;
 • Разработване на проект от участниците – работа по групи;
 • Оценяване на събраната информация и подготовка за представяне на проекта – работа по групи;
 • Представяне на резултатите по групи;
 • Оценяване на груповата работа – предизвикателствата и възможностите на изследователски проект.

Лектор на семинара бе асистент Бистра Стоименова. За участниците бяха подготвени материали от лектора.

Фондация „Ценности” изготви допълнително помагало „Методически насоки”, съдържащо 16 работни листа, които описват стъпките на работа с 16 вида различни източници по време на изследователски проект.

Фондациите „Докосни щастието“ и „Ценности“ изказаха благодарност към Столична община и Програма „Европа” за финансовата подкрепа при реализацията на проекта и оказаното доверие.

Проект „Насърчаване на иновационни процеси в българското образование – Европейска методика на ръководство на изследователски проект” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма „Европа“ 2019 от  фондация „Докосни щастието“, в партньорство с фондация „Ценности“.  

Фондациите „Докосни щастието“ и „Ценности“ обучават учители как да подпомагат историческите изследвания

Проект „Насърчаване на иновационни процеси в българското образование – Европейска методика на ръководство на изследователски проект” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма „Европа“ 2019 от  фондация „Докосни щастието“, в партньорство с фондация „Ценности“

Фондациите „Докосни щастието“ и „Ценности“ в продължение на два дни ще проведат курс за учители, които проявяват интерес към насърчаване и подпомагане на изследователските прояви на учениците в областта на историята.

За фондация „Ценности“ това е проект с особена важност, защото от 1998 година до наши дни без прекъсване провежда Национален исторически конкурс за гимназисти, които извършват проучвания по дадена тема, правят интервюта, проучват архивите в родните си места. Надпреварата е част от европейската верига Eustory и е спонсорирана от швейцарската фондация Leonardo. По традиция, голямата награда се връчва от президента Петър Стоянов, а отличилите се (ако имат добър английски) могат да участват в международни семинари.

Програмата ще запознае участниците със същността на проектната работа в училище, като се фокусира върху нейната специфика при използване в обучението по история. Предвидено е представяне на добър европейски и български опит по темата, пояснява асистент Бистра Стоименова, която ще проведе обучението. – Разглеждат се начини за развиване на основни умения и компетентности на учениците като намиране, селекция и съпоставяне на източници за историческо проучване по дадена тема. Използването на устната история в ученическите проекти. Структуриране, представяне и аргументиране на исторически изследователски проект.

Обучението ще завърши с разработване на план за примерен ученически проект на историческа тема.

Фондация  „Докосни щастието“ в партньорство с фондация „Ценности“ изпълнява проекта „Насърчаване на иновационни процеси в българското образование – Европейска методика на ръководство на изследователски проект“ с финансовата подкрепа на Столична община Програма „Европа“ 2019. 

Всички разходи по обучението и издаването на сертификати са за сметка на организаторите. Участниците получават 1 кредит. 

Началото на курса е 19 април 2019 г. от 11:00 часа.

Крайният срок за записване е 10 март 2019 г.

При интерес към обучението можете да заявите участието си на имейл: foundationvalues@gmail.com