СОНИК СТАРТ организира кръгла маса в Пловдив

СОНИК СТАРТ  организира кръгла маса в Пловдив
СОНИК СТАРТ  организира кръгла маса в Пловдив

Целта на дискусията е да повиши осведомеността на местната власт

Социалната организация СОНИК СТАРТ, с която на 01.02.2022 Община Пловдив сключи договор за управление на Комплекс за социални услуги „Свети Георги“, се представя с първото си публично събитие в областния град. На 11 март (петък) от 15:00 часа в Комплекс „Св. Георги“ кръглата маса ще провокира местната общественост чрез богата дискусия с общинските съветници и кметската власт.

През последните 13 години организацията успя да се наложи на национално ниво като доставчик на социални услуги с високо качество. Част от дейностите на СОНИК СТАРТ са насочени към създаването на условия за социални контакти и възможности потребителите да се чувстват неразделна част от обществото, както и да бъдат предоставени качествени, достъпни и устойчиви услуги според индивидуалните им потребности.

Една от темите по време на кръглата маса, по която ще дискутират присъстващите на форума е: Подкрепата на професионалистите: по хоризонтала и вертикала, на местно, регионално и национално ниво. Сред обсъжданите въпроси ще бъде засегнат и този за Работата в общността: овладяно предизвикателство и поглед в бъдещето. Сред участниците ще бъдат освен Иван Иванов – управител на СОНИК СТАРТ и Недялка Дойчева – ръководител на Комплекса „Свети Георги“, и поканените общински съветници от Община Пловдив, кметът Здравко Димитров, заместник-кметът Георги Титюков, Румяна Петкова – изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, както и други заинтересовани страни.

СОНИК СТАРТ  организира кръгла маса в Пловдив
СОНИК СТАРТ  организира кръгла маса в Пловдив

По време на срещата ще бъдат обсъдени и новите предизвикателства и възможностите в сферата на социалните услуги.

Кръглата маса има за цел да разшири кръгозора и да чуе мнението на общността, което ще бъде изключително полезно, както за екипа на СОНИК СТАРТ, така и за цялостното развитие на услугите в сферата и подобряването на тяхната ефективност.

Реклама

СОНИК СТАРТ и Община Пловдив сключиха договор за управление на социални услуги

СОНИК СТАРТ  и Община Пловдив сключиха договор за управление на социални услуги
СОНИК СТАРТ  и Община Пловдив сключиха договор за управление на социални услуги

Организацията е с 13-годишен опит и признание от професионалната общност

СОНИК СТАРТ  и Община Пловдив сключиха договор за управление на социални услуги
СОНИК СТАРТ и Община Пловдив сключиха договор за управление на социални услуги

Между СОНИК СТАРТ и Община Пловдив бе сключен договор за управление на Комплекс за социални услуги „Свети Георги“.  През последните години  организацията успя да се наложи на национално ниво като доставчик на социални услуги с високо качество.

След като спечели обявения конкурс, СОНИК СТАРТ подписа договорните си отношения с Община Пловдив, които влизат в сила от 01.02.2022г. Комплексът за социални услуги включва Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с целева група хора с деменция и психични разстройства, Център за социална рехабилитация и интеграция, два Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция, два Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, Защитено жилище за лица с психични разстройства и  Преходно жилище за възрастни хора с умствена изостаналост.

Успешната реализация на планираните ангажименти в Програмите за развитие на всяка една от социалните услуги ще окаже положително влияние върху настоящото състояние и проблеми на представителите на целевите групи, а именно пълнолетните лица.

СОНИК СТАРТ  и Община Пловдив сключиха договор за управление на социални услуги
СОНИК СТАРТ  и Община Пловдив сключиха договор за управление на социални услуги

В резултат от изпълнението ще бъдат създадени устойчиви възможности за интелектуално и личностно развитие на потребителите. Ще се създадат устойчиви навици у хората от целевата група за пълноценно използване на свободното време и ще бъдат възпитани качества на нетърпимост към социалната агресия и повишаване на толерантността към другите.

Част от дейностите са насочени към създаването на условия за социални контакти и възможности потребителите да се чувстват неразделна част от обществото и да им се осигури условия за взаимопомощ, създаване на условия за независим и достоен живот на хората посредством предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги според индивидуалните им потребности.

Различните дейности имат за цел да им осигурят възможност за развитие на личностните им потенциали, шанс за реализация в обществото, изграждане или усъвършенстване на трудовите им умения, създаване и поддържане на социални контакти, подкрепа на самостоятелността и независимостта им, разширяване на достъпа им до обществената среда.

СОНИК СТАРТ  и Община Пловдив сключиха договор за управление на социални услуги
СОНИК СТАРТ  и Община Пловдив сключиха договор за управление на социални услуги

Изпълнението на дейности е свързано с преодоляване на социалната изолираност, гарантиране на равноправното положение, създаване на възможност за инициативност, придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите на ежедневието и укрепване на психическото равновесие, осигуряване на постоянна и качествена грижа за потребителите на социалните услуги на територията на община Пловдив, по-добре информирана общественост по темите „хора в риск”, „хора с увреждания”, „достоен живот”, мотивиран и обучен екип, отдаден на работата и повишено обществено внимание върху проблематиката за грижи за хора в неравностойно положение и техните семейства.

СОНИК СТАРТ  продължава повече от 13 години да развива своята мисия за подобряване качеството на живот и социалните умения на пълнолетни лица, както и възрастните в риск и техните семейства, чрез прилагане на нови устойчиви и комплексни подходи на работа с уязвимите групи, превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици.

В последните години голяма част от дейностите развивани от СОНИК СТАРТ бяха признати от професионалната общност, като добри практики в областта на междуинституционалното сътрудничество.

СОНИК СТАРТ  и Община Пловдив сключиха договор за управление на социални услуги
СОНИК СТАРТ  и Община Пловдив сключиха договор за управление на социални услуги

Организацията благодари на всички свои партньори, сътрудници, на институциите в Пловдив, на Община Пловдив за гласуваното доверие и се надява всички жители от региона да подкрепят с отворено сърце бъдещите инициативи на СОНИК СТАРТ.

СОНИК СТАРТ канят на коледен концерт на рок-група „Кикимора“

СОНИК СТАРТ  канят на коледен концерт на рок-група „Кикимора“
СОНИК СТАРТ  канят на коледен концерт на рок-група „Кикимора“

Община Първомай подкрепя кампанията „Старт на лъвските мечти“

СОНИК СТАРТ  канят на коледен концерт на рок-група „Кикимора“
СОНИК СТАРТ  канят на коледен концерт на рок-група „Кикимора“

Националната кампания на СОНИК СТАРТ  „Старт на лъвските мечти“ слага достоен финал с грандиозен коледен концерт на 22.12.2021г. (сряда) от 19:30 ч. в Образцово „Народно читалище Св. Св. Кирил и Методий – 1894“ гр. Първомай.

В навечерието на най-светлите християнски празници, на сцената ще се изявят една от най-популярните рок банди в България, рок-група „Кикимора“, както и Симфоничния оркестър под диригентството на  Димитър Косев. Музикантите ще представят истински спектакъл, съчетаващ класически рок изпълнения в симфонична оркестрация, както и разпознаваеми симфонични произведения в рок аранжимент.

СОНИК СТАРТ  канят на коледен концерт на рок-група „Кикимора“
СОНИК СТАРТ  канят на коледен концерт на рок-група „Кикимора“

През цялата календарна година събитията от „Старт на лъвските мечти“   целяха да подкрепят активното социално включване и възможностите за привличане на повече граждани към каузата за толерантност, създаване на позитивно взаимодействие и общуване, преодоляване на стереотипите, стигмите и предразсъдъците, както и възраждане на родолюбието и обичта към Левски и безсмъртните му дела.

„Всички наши инициативи отправят възможности за подкрепа на активното социално включване, възможност за среща с различията от нашия живот, които оставят отпечатък в плановете и мечтите на младите (и не само) хора и ги вдъхновяват. По този начин вярваме, че ще бъдат създадени условия, чрез които да се даде добър пример и в България, а добрите примери са възможни по всяко време“, коментира управителят на СОНИК СТАРТ Иван Иванов.

СОНИК СТАРТ  канят на коледен концерт на рок-група „Кикимора“
СОНИК СТАРТ  канят на коледен концерт на рок-група „Кикимора“

Организаторите напомнят, че концертът ще се проведе при спазване на всички актуални противоепидемични мерки.

СОНИК СТАРТ сбъдва мечти със спортна инициатива

СОНИК СТАРТ сбъдва мечти със спортна инициатива
СОНИК СТАРТ сбъдва мечти със спортна инициатива

Звезди и хора от различни социални групи участват заедно в благотворителна инициатива за сбъдване на мечти

СОНИК СТАРТ сбъдва мечти със спортна инициатива
СОНИК СТАРТ сбъдва мечти със спортна инициатива

В подкрепа на инициативата ще се включат и звездите от „Отбор на сърцето“ – DJ Дончо, Боби Ваклинов, Играта, Лео, Монти, Петя Алекса, Моисей, Спенс, Ицака и други.

По време на националната кампания, баскетболният клуб за хора с увреждания „БКХУ Левски“ ще набира средства за закупуването на специализиран бус за своите спортисти

Броени дни остават до началото на националната кампания на СОНИК СТАРТ  „Заедно сбъдваме мечти“, която стартира в Балчик на 27 август 2021 г., продължава в Левски и Драгоман в началото на септември, а след това се разраства последователно в цялата страна.

СОНИК СТАРТ сбъдва мечти със спортна инициатива
СОНИК СТАРТ сбъдва мечти със спортна инициатива

Кампанията, която провокира всички малки, големи, можещи и искащи мечтатели да сбъдват мечти, цели да подкрепи активното социално включване, максимално развитие на потенциала на всяко дете и семейство, както и възможност за създаване на позитивно взаимодействие и общуване.

Инициативите, в които всеки гражданин ще може да се включи в рамките на „Заедно сбъдваме мечти“ са основно спортни – футбол, баскетбол на колички, фехтовка, карате, спортна гимнастика, лека атлетика, състезания с колички с дистанционно управление, както и водни спортове (там където позволяват условията) каяк, гребане, сърф и плуване.

СОНИК СТАРТ сбъдва мечти със спортна инициатива
СОНИК СТАРТ сбъдва мечти със спортна инициатива

В събитията ще вземат участие и спортистите от баскетболния клуб за хора с увреждания „БКХУ Левски“, които своевременно ще набират средства за сбъдването на една тяхна необходима мечта – закупуването на специализиран бус, с който ще могат да се включват във всички състезания в България и чужбина и отново да покоряват международната спортна сцена.

Запленени от желанието да сбъдват мечти, в подкрепа на инициативата ще се включат и звездите от „Отбор на сърцето“ – DJ Дончо, Боби Ваклинов, Играта, Лео, Монти, Петя Алекса, Моисей, Спенс, Ицака и други.

Под засилено звездно присъствие и голям зрителски интерес с възможност за включване в играта, първият съдийски сигнал на „Заедно сбъдваме мечти“ ще бъде даден в град Балчик на 27-ми август в 16,30 ч. на Крайбрежната алея (Дамбата), второто полувреме ще се играе в град Левски на 3-ти септември от 16,30 ч. в Спортния комплекс, а продължението ще се състои в град Драгоман на 10-ти септември от 15,00 ч.

СОНИК СТАРТ сбъдва мечти със спортна инициатива
СОНИК СТАРТ сбъдва мечти със спортна инициатива

„Спортът е призвание, себеусещане, стремеж. Той е тласък и притегателна сила към желанието да се изправяш пред предизвикателствата и същевременно с това сам да предизвикваш. То дава крачка напред към големите мечти и запалва онази малка искра в нас, която изпепелява всеки страх и срам, всяко падение. Онази искра, която запалва вълнението, куража и устрема към най-високите висини. Не е нужно да притежаваш олимпийски дух, а духа на приятелството, на солидарността и честната игра, за да станеш част от кампанията“ – коментира управителят на СОНИК СТАРТ Иван Иванов.

„Заедно сбъдваме мечти“ се осъществява с подкрепата и на: „БКХУ Левски“, гребен клуб „Черпоков“, морски клуб „Балчик“, Отбора на сърцето, СКК „Киокушин Левски“, Фехтовална академия „Етрополски“, Maze extreme, Отбор по суб сърф „Kalula sup team“.

СОНИК СТАРТ засади над 200 дръвчета в Седмицата на гората

СОНИК СТАРТ засади над 200 дръвчета в Седмицата на гората
СОНИК СТАРТ засади над 200 дръвчета в Седмицата на гората

Като модерна, иновативна и социално отговорна компания, СОНИК СТАРТ освен предоставянето, управлението и развитието на социални услуги на територията на цялата страна, организира и различни благородни каузи.

През изминалата Седмица на гората,  СОНИК СТАРТ инициира засаждането на 200 броя дръвчета, съвместно с подкрепата на кмета на Община Левски Любка Александрова, кмета на Община Червен бряг – д-р Цветан Димитров, кмета на Община Балчик – Николай Ангелов и изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите – инж. Мирослав Маринов.

БалчикСъбитието се проведе под надслов „Гората на децата“ и се разгърна в Северна България, на територията на общините – Левски, Червен Бряг и Балчик.

СОНИК СТАРТ засади над 200 дръвчета в Седмицата на гората

Над 150 деца, потребители на социални услуги от СОНИК СТАРТ, доброволци и представители на всяка от общините се включиха в инициативата, давайки своя принос към природата. От СОНИК СТАРТ споделиха, че „Гората на децата“ не е идея за залесяване, нито е дейност за облагородяване на парково пространство.

СОНИК СТАРТ засади над 200 дръвчета в Седмицата на гората
СОНИК СТАРТ засади над 200 дръвчета в Седмицата на гората

Това е мащабен ангажимент на деца и възрастни към поколения напред, който изиска от всеки участник лична съпричастност към обществената естетика, към екологичната идея, създаване на добър пример, следване на достоен модел за отговорно гражданско поведение и много отдаденост към хуманността.

СОНИК СТАРТ засади над 200 дръвчета в Седмицата на гората

В община Левски бяха засадени повече от 50 фиданки „Червен американски дъб“ в близост до градската болница от 50 деца, всяко от които остави своето лично хуманно послание до дървото си. В община Червен бряг бяха засадени близо 80 броя в градския парк и местността „Голеж“, в присъствието на представители на градската управа. В община Балчик с помощта на децата стартира залесяването на новия градски парк в  близост до античната и средновековна крепост „Дионисополис“ в кв. „Хоризонт“ с близо 100 броя иглолистни и широколистни дръвчета.

„Засаждайки дърво в „Гората на децата“, всяко дете отправя личен апел към хората за възпитание на любов и грижа към природата и към всички нас. Иначе са много факторите, които допринасят за унищожаване на природата, а оттам и на жизнената ни среда: безразборното изсичане на дърветата, ерозията, болестите, пожарите, различните човешки дейности, незаконното строителство и т. н., които водят до намаляване на горите и промяна на климата. Посягането върху тях е посегателство върху всеки от нас.

Дълг на всички е да се борим за опазването на зеленото богатство на страната ни“ – коментира управителят на организацията Иван Иванов, като добави, че това е поредната инициатива на СОНИК СТАРТ, свързана с още една дългосрочна мисия: да се възпитава отговорно гражданство у децата.

СОНИК СТАРТ с награда за най-добра социална агенция в България

СОНИК СТАРТ с награда за най-добра социална агенция в България
СОНИК СТАРТ с награда за най-добра социална агенция в България

Отличието се връчва от престижното списание EUBusinessNews

Социалната организация СОНИК СТАРТ завърши календарната 2020 година с поредно отличие. Този път призът е за най-добра организация, доставяща социални услуги в България и за постижения в бизнес консултирането за изминалата 2020 година. Признанието се връчва от престижното европейско списание EU Business News, които в навечерието на новогодишните празници за трети пореден път раздават своите награди.

Празничният брой на изданието ще се разпространява онлайн, а всички читатели от България ще могат да го разгледат напълно безплатно на: https://www.business-news.eu/

„Това е поредно признание за СОНИК СТАРТ и всички наши партньори. Вече 12 години ние осигуряваме по-добър живот на хората в риск, а също и на българските деца и младежи. Смисълът и интересът е наистина голям. Затова СОНИК СТАРТ ще продължи да инвестира в социални и устойчиви проекти за по-добър живот на всички наши сънародници”, заявиха от екипа на социалната организация.

СОНИК СТАРТ с награда за най-добра социална агенция в България
СОНИК СТАРТ с награда за най-добра социална агенция в България

Заради усложнената ситуация с разпространението на коронавируса и пандемичната обстановка в България, през 2020 СОНИК СТАРТ стартира предоставянето на безплатни юридически консултации по семейно-правни въпроси, които включват и консултиране на деца.

Те се провеждат в нейните центрове в страната – Балчик, Драгоман, Карлово, Левски, Първомай и Червен бряг. Кампанията на социалната организация ще продължи до края на месец март 2021 г.

Отличието се връчва от престижното списание EU Business News
Отличието се връчва от престижното списание EU Business News

СОНИК СТАРТ подновява социалната и психологическа помощ в битката с COVID-19

СОНИК СТАРТ подновява социалната и психологическа помощ в битката с COVID-19
СОНИК СТАРТ подновява социалната и психологическа помощ в битката с COVID-19

Социалната организация СОНИК СТАРТ подновява консултациите, свързани с психологическата подкрепа на граждани, заради усложняващата се ситуация с разпространението на коронавируса в България.

За последните седем месеца, по време на първата кампания, тя е помогнала на общо 9446 души, сред които и много деца.

СОНИК СТАРТ подновява социалната и психологическа помощ в битката с COVID-19
СОНИК СТАРТ подновява социалната и психологическа помощ в битката с COVID-19

СОНИК СТАРТ отново ще провежда консултациите дистанционно, по телефон и имейл на всеки, който има затруднения – физически, психосоциални, емоционални. Или пък просто иска да сподели страховете си, свързани със своето здраве и безопасност.

СОНИК СТАРТ подновява социалната и психологическа помощ в битката с COVID-19
СОНИК СТАРТ подновява социалната и психологическа помощ в битката с COVID-19

Ръководителите на всеки център ще осъществяват всекидневна връзка с Оперативните щабове към съответната Община, за по-бърза реакция при кризи и за оказване на съдействие от компетентността на местната власт. 

В момента СОНИК СТАРТ провежда още една кампания, която стартира по случай 12-годишния си рожден ден.

Организацията предоставя безплатни юридически консултации по семейно-правни въпроси, които включват и консултиране на деца.

СОНИК СТАРТ подновява социалната и психологическа помощ в битката с COVID-19
СОНИК СТАРТ подновява социалната и психологическа помощ в битката с COVID-19

Те се провеждат в нейните центрове в страната – Балчик, Драгоман, Карлово, Левски, Първомай и Червен бряг. Кампанията ще продължи до края на месец март 2021г.

СОНИК СТАРТ съществува в страната от 12 години и предлага огромен набор от услуги.

СОНИК СТАРТ подновява социалната и психологическа помощ в битката с COVID-19
СОНИК СТАРТ подновява социалната и психологическа помощ в битката с COVID-19

Всеки гражданин, който би желал да се възползва от безплатните услуги, може да се свърже с центровете на СОНИК СТАРТ по телефон или мейл, публикувани на: https://www.sonikstart.eu/contacts/

СОНИК СТАРТ подновява социалната и психологическа помощ в битката с COVID-19
СОНИК СТАРТ подновява социалната и психологическа помощ в битката с COVID-19

СОНИК СТАРТ предоставя социална и психологическа подкрепа в битката с коронавируса

СОНИК СТАРТ предоставя социална и психологическа подкрепа в битката с коронавируса
СОНИК СТАРТ предоставя социална и психологическа подкрепа в битката с коронавируса
Влади Въргала
Влади Връгала

Социалната организация подпомага гражданите с дистанционни консултации за справяне с психологическите последствия от пандемията

СОНИК СТАРТ предоставя социална и психологическа подкрепа в битката с коронавируса
СОНИК СТАРТ предоставя социална и психологическа подкрепа в битката с коронавируса

Социалната организация СОНИК СТАРТ обяви, че отчитайки ситуацията с разпространението на коронавирус, ще предостави безвъзмездно услугите на своя специализиран екип в цялата страна, на всички, които имат нужда от психологическа подкрепа.

СОНИК СТАРТ предоставя социална и психологическа подкрепа в битката с коронавируса
СОНИК СТАРТ предоставя социална и психологическа подкрепа в битката с коронавируса

Това е част от дългогодишната програма на социалноориентираната организация, която съществува в България повече от 10 години и предлага огромен набор от услуги.

Андрей Слабаков
Андрей Слабаков

СОНИК СТАРТ обедини ресурсите и професионалистите си от цялата страна в подкрепа на най-уязвимите в условията на извънредно положение в България.

Орлин Горанов
Орлин Горанов

Организацията има готовност да предоставя дистанционни консултации по телефон и мейл на всеки, който има затруднения – физически, психосоциални, емоционални. Или пък просто иска да сподели страховете си, свързани със своето здраве и безопасност.

Иво Сиромахов
Иво Сиромахов

Ръководителите на всеки център осъществяват всекидневна връзка с Оперативните щабове към съответната Община, за по-бърза реакция при кризи и за оказване на съдействие от компетентността на местната власт. 

Наско от Б.Т.Р.
Наско от Б.Т.Р.

Всеки гражданин, който би желал да се възползва от безплатните услуги, може да се свърже с центровете на СОНИК СТАРТ по телефон или мейл, публикувани на: https://www.sonikstart.eu/contacts/