Звезда изгря над Сердикийския амфитеатър в София

Звезда изгря над Сердикийския амфитеатър в София
Звезда изгря над Сердикийския амфитеатър в София

Художничката Стела „събира погледите“ на ЛИЦА и хора в първата си многомащабна изложба.

Художничката Стела „събира погледите“на ЛИЦА и хора в първата си многомащабна изложба.
Художничката Стела „събира погледите“ на ЛИЦА и хора в първата си многомащабна изложба.

До края на февруари ценителите на изобразителното изкуство, широката публика и гостите на столицата ще могат да се срещнат с ЛИЦАТА на Стела.

Експозицията показва 42 платна – голям формат, маслени картини, показващи силна индивидуалност и ярък колорит, излъчващи енергия като природен феномен, с висока чувствителност и неоспорим талант.

Художничката Стела „събира погледите“ на ЛИЦА и хора в първата си многомащабна изложба.
Художничката Стела „събира погледите“ на ЛИЦА и хора в първата си многомащабна изложба.

Художничката Стела „събира погледите“ на ЛИЦА и хора в първата си многомащабна изложба.
Художничката Стела „събира погледите“ на ЛИЦА и хора в първата си многомащабна изложба.
Художничката Стела „събира погледите“ на ЛИЦА и хора в първата си многомащабна изложба.
Художничката Стела „събира погледите“ на ЛИЦА и хора в първата си многомащабна изложба.

Паралелно с живописните творби, Стела Делчева показва и една друга страна от творческия си свят – множество „малки“ шедьоври, портрети, изработени от хартиени и фолиеви изрезки, които авторката колажира с изключително майсторство, съчетаващо витална спонтанност и естетическа прецизност.

Звезда изгря над Сердикийския амфитеатър в София
Звезда изгря над Сердикийския амфитеатър в София

Стела е откритие на проф. Емилия Константинова – преподавател в АМТИ Пловдив и арт мениджър на големия художник Анастас Константинов.

Изложбата е конструирана , аранжирана и открита от куратора й д-р Райна Дамяни.

Звезда изгря над Сердикийския амфитеатър в София
Звезда изгря над Сердикийския амфитеатър в София

Вдъхновена от картинния свят на художничката, галеристът Цветелина Русалиева ( художник и дизайнер) инициира част от експозицията да бъде изведена и извън традиционното за галерията пространство, за да могат картините да общуват с публиката  в инериор на хотелския комплекс.

Предварителният интерес към арт проекта  „ ЛИЦА“ е естествен художествен пътеводител и естетически ориентир в мозайката на културния ни живот.

Звезда изгря над Сердикийския амфитеатър в София
Звезда изгря над Сердикийския амфитеатър в София

Изложбата, която ще се превърне в истинско арт събитие е заявка за интересния и провокиращ творчески път на развитие на Стела Делчева, изгряваща  като самородна звезда в съвременната ни живопис.

Звезда изгря над Сердикийския амфитеатър в София
Звезда изгря над Сердикийския амфитеатър в София

 И нека едната ръка знае какво прави другата: Литературоведски увлечения     

snejana korica 1Д-р Райна Дамяни ни представя нова книга от света на литературата

Снежана Зарева – Гарфънкъл чрез книгата си „И нека едната ръка знае какво прави другата“ / Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ 2018/ интересно, интелигентно и с вкус ни представя един различен поглед към „балканския човек“, към човека днес, чрез изразните средства на литературния анализ. Зад чисто научния и академичен език на изследването, ще научите и опознаете  духовна територия, свързана с нашата народопсихология и нрави днес.

snejana snimka 2.JPGЗащо е важно и интересно това литературно „увлечение“ на авторката? Защото, както тя самата пише: „Културната и собствено литературна стойност ще еволюират във времето, а смяната на въприемателните хоризонти неуморно и ( интер ) активно ще я допълват.“

Книгата на Снежана Зарева – Гарфинкъл  е мозайка от тематично обединени анализи на ключови, придобили популярност, класически творби на българската художествена литература, като тя търси пресечните й  точки с  фолклор, психология, живопис, социология, история, всекидневен живот. Ще се докоснете до четиво, в което ще откривате  и съпоставяте националните ни и външни художествени  модели,  народопсихологически архетипи, компенсаторни матрици. Авторката е избрала и ни предлага непреднамерено демитологизиращ прочит на творби, които социалистическата идеологема бе провъзглсила за еталонни. Снежана Гарфинкъл засяга и анализира поведението на твореца в силно идеологизирана и пределно манипулативна среда, на базата на културно исторически и литературни източници се гради конструкта  „балкански човек”, търси мъжко-женските му проявления във времето. . .

Авторката е динамичен, търсещ дух, истински интелектуалец, пътешественик в географския и духовен смисъл, тя изследва литературата не в стерилната среда на научен институт, а чрез срещите си с хора, съдби и събития в атмосферата на живия живот. Както може да се очаква от книга с подобно заглавие – обърната парафраза на Евангелие от Матея – в нея се говори за съотносимост и диалогична осъзнатост на познавателните процедури – „лявата и дясната ръка” на изследователя ( а и на читателя) да се синхронизират от някаква солидарна идея, независимо от различията в мирогледа, ориентацията и подоходите към обекта на изследване. Ще разпознаете книгата и по нейната светла корица с детайл от произведение на прочутия нидерландски художник Мориц Ешер.

Д-р Снежана Зарева- Гарфънкъл е дългогодишен преподавател по теория на литературата в Софийски Университевт „Св. Климент Охридски”. Като стипендиант на фондация „Фулбрайт” заминава за  САЩ, където изнася лекции в Пенсилванския Университет (PEN) и в университета  „Рътгърс” (Rutgers). Автор е на книгата „Ред и суматоха в литературната художествена творба”, на докторската монография „Хуморът в българската литература от Освобождението до Първата Световна война”, както и на редица статии, студии, литературоведски изследвания, есета и критически рецензии.