Младежи от четири балкански държави участваха в междукултурен диалог в Банско

Младежи от четири балкански държави участваха в междукултурен диалог в Банско
Младежи от четири балкански държави участваха в междукултурен диалог в Банско

В Банско се проведе 8-дневен младежки обмен –  „Междукултурен диалог на Балканите“. Проектът събра в България 40 младежи на възраст между 14 и 29 години и техните лидери от 4 държави – България, Румъния, Северна Македония и Сърбия.

Младежи от четири балкански държави участваха в междукултурен диалог в Банско
Младежи от четири балкански държави участваха в междукултурен диалог в Банско

Екипът на споретен клуб „Ипон“, съвместно с психолозите Ани Владимирова и Александра Петрова подготвиха програма и обучение на тема „Общото между балканските народи“. Поканата към Ани Владимирова и Александра Петрова да се присъединят в младежкия обмен „Междукултурен диалог на Балканите“ е с цел въвеждането на практически упражнения и теоретични лекции, които да дадат завършеност и устойчивост на проекта.

Под формата на спорт, игри, танци и съвместни походи из прелестите на Пирин, в атмосферата на разбирателство, съпричастност и взаимодействие, бе реализирана една незабравима седмица на приятелство и обмяна на опит.

Младежкият обмен „Междукултурен диалог на Балканите“ е Проект под номер: 2020-3-BG01-KA105-094838, воден от СК „Ипон“ по ключова дейност К1, сектор Младежи, програма “Еразъм +”.

Основна цел на проекта е насърчаване на междукултурния диалог, взаимното разбирателство и толерантността между младите хора на Балканите, които принадлежат към различни социални и културни среди, но имат общо наследство и регионална идентичност, чрез спорт (физическа активност),  водеща до още по-добри социално-комуникационни умения.